۱۳۸۸ بهمن ۴, یکشنبه

پیام به همه نیروها و سازمان ها که در راه آزادی و ترقی ایران علیه رژیم استبدادی ولایت فقیه مبارزه می کنند


در شرایط کنونی در میهن ما رژیم استبدادی "ولایت فقیه" با بحران سیاسی حادی مواجه شده است. ماهیت سیاسی این بحران که سرتاپای رژیم را دچار آشفتگی کرده است ناشی از اختلاف نظرهای دو جناح حاکم از نمایندگان سرمایه داری بزرگ موسوم به اصلاح طلبان حکومتی و نیروهای راست افراطی بر سر منافع شان می باشد.

اوج بحران حکومتی و درگیری دو جناح پس از اعلام نتایج آرا در انتخابات 22 خرداد ماه 1388 ریاست جمهوری رژیم آشکار شد که از یک سو جناح نیروهای راست افراطی و قشری با تکیه به نظارت استصوابی شورای نگهبان رژیم، کارتدارک برگزاری انتخابات فرمایشی را تا حد تقلب در آرا به نفع کاندید موردنظرخود به پیش برد. و از سوی دیگر نیروهای جناح اصلاح طلب با اعتراض به نتایج آرا اعلام شده خواستار ابطال انتخابات شدند.

در این مرحله اختلاف نظر دو جناح به طور عمده روی دستیابی به قدرت حاکمه از دستگاههای دولتی جریان دارد و بحران حکومتی به حدی رسیده است که این بحران به توده های مردم کشور ما این امکان را داده است تا رودرروی نیروهای سرکوبگر رژیم موضع گرفته و با جانفشانی خواست های بر حق خود را بیان کند.

هم اکنون به موازات بحران حاد حکومتی در راس هرم حاکمیت، با گسترشی که جنبش ضد استبدادی و دمکراتیک مردم میهن ما پیدا کرده است. لحظه ای فرا رسیده که بالایی ها نمی توانند به شیوه سابق حکومت کنند و پائینی ها نمی خواهند.

در لحظه کنونی در میهن ما مبارزه ضد استبدادی توده ها با شدت روزافزونی در جریان است. برای درهم شکستن سد بازدارنده پیشرفت و ترقی ایران و خاتمه دادن و طرد حاکمیت رژیم استبدادی "ولایت فقیه"، که تضاد عمده جامعه ماست. جنبش توده های وسیع مردم با وحدت عمل همه نیروها و سازمان های مدافع آزادی های دمکراتیک و مخالف دیکتاتوری قادر است کار بزرگ آغاز شده را برای رهائی مردم ما از استبداد رژیم "ولایت فقیه" به سرانجام مطلوب خود برساند.

وظیفه همه نیروهای راستین آزادیخواه این است که با تمام نیرو از خواست بر حق توده ها و گرایش های ضد استبدادی و آزادمنشانه و مترقی در میان مردم پشتیبانی کنند، سمت گیری محافظه کارانه و هر گونه سازش و مماشات علیه جنبش دلیرانه مردم ایران را افشا کنند.

پیروزی مردم ایران را در پیکار بحق و عادلانه شان علیه رژیم استبدادی "ولایت فقیه" آرزومندیم.

مدافعین مشی مردمی و برنامه انقلابی حزب توده ایران

۱ تیرماه ۱۳۸۸