۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه

 
  شماره 9 ، 19 فروردین ماه 1391
  پیام  حزب تودۀ ایران به نیروهای مترقی و آزادیخواه و میهن دوستان ایران
در شرایط حساس کنونی، در شرایط تحریم اقتصادی و فشار همه جانبه امپریالیستها به کشور ما و اعزام واحدهای نظامی آمریکا بمنظور اشغال منطقه خلیج فارس به بهانۀ مسخره حفظ "منافع حیاتی" خود در خلیج فارس مانور نظامی نیروهای آمریکا با عربستان سعودی، امارات عربی، بحرین و کویت که تهاجم مستقیم به بنادر و جزایر ایران را تمرین می کنند، تمامیت ارضی کشور ما را در خلیج فارس در مخاطره قرار می دهد، هشدار دهنده است.
هم اکنون حضور گسترده ناوگان جنگی آمریکا در آبهای خلیج فارس و تمرکز نیروهای نظامی امپریالیسم آمریکا در پایگاه های نظامی دورادور ایران در پاکستان، عمان، عربستان سعودی، امارات عربی، کویت، بحرین، کردستان عراق، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، افغانستان نشانگر آن است که امپریالیستها و در پیشاپیش آنها امپریالیسم آمریکا اقدامات پردامنه ای را برای تهاجم نظامی به ایران و درهم کوفتن نقاط نظامی و تاسیسات اقتصادی و صنعتی ایران تدارک می بیند. عاملی که مستمسک محافل تجاوزکار امپریالیستی برای اقدام تهاجمی به ایران است. ادامۀ غنی سازی اورانیوم و عدم تمکین سران رژیم به قطعنامه های آژانس بین- المللی انرژی اتمی سازمان ملل و اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از طرف رژیم "ولایت فقیه" است.
در چنین وضعیتی مردم نگران عواقب سیاست ماجراجویانه محافل ارتجاعی حاکم و پیامدهای جنگ در میهن ما هستند.
ما اعلام می کنیم اقدامات نظامی بسیار خطرناک و گسترده ای در اطراف میهن ما در حال تکوین است.
حزب تودۀ ایران در این شرایط حساس تاریخی میهن ما، در برابر اقدامات نظامی امپریالیستها که اکنون برای تحمیل یک جنگ ویرانگر به کشور و مردم میهن ما در حال تدارک است، از همۀ نیروهای مترقی و آزادیخواه و میهن پرست خواستار است که علیه مداخله و تهدید نظامی امپریالیستها و ارتجاع وابسته به پا خواسته و با تمام نیرو در جهت توقف فعالیت اتمی رژیم "ولایت فقیه" اقدام کنند و با وادار کردن سران رژیم به دست کشیدن از غنی سازی اورانیوم، میهن ما را از جنگی خانمانسوز و ویرانگر نجات دهند.
                14 فروردین ماه 1391
 
فرخنده باد اول ماه مه روز همبستگی با مبارزات کارگران و زحمتکشان جهان کار جمعی ثمره نیکو در بر دارد
به آگاهی رفقا وهواداران و دوستان حزب ما رسانده می شود، براساس خواست اعضاء حزب تودۀ ایران از این به بعد در آرم انتشار "مردم" جمله "ارگان تبلیغی و ترویجی حزب تودۀ ایران" درج می گردد. برپایه این خواست جای این ارگان حزبی در زندگی کنونی حزب ما مشخص شد. در این زمینه اعضای حزب هم چنین بر وظیفه این ارگان حزبی و پیگیری در خط سیاسی و اصولی حزب برای پیشبرد برنامه و مشی حزب توده ای ما و نشر نظریات حزب در جامعۀ ایران تأکید کردند. و در زمینۀ غنی سازی اورانیوم از سوی رژیم و اقدامات نظامی امپریالیسم آمریکا علیه کشور ما، خواهان پیام هشدار به همۀ نیروهای آزادیخواه و مترقی و میهن دوست شدند. بجاست در این ارتباط بگوئیم انتشار مردم از جانب اعضای حزب که با پیگیری راه مبارزاتی حزب مان را ادامه داده و می دهند، از دستاوردهای مهمی است که در شرایط کنونی توانسته است در مواضع درست مانند گذشته از استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی دفاع کند. ما مبارزان توده ای سربلندیم که در این شرایط استثنایی و دشوار در ادامۀ مبارزات حزب تودۀ ایران، حزب طبقه کارگر ایران وظیفه خویش را در افشا مشی لیبرالی نیروهای سازشکار در جنبش ضد رژیم انجام داده و در عین پایبندی به آرمان های والای حزب و حزبیت در راه تحقق اهداف برنامه و مشی حزب تودۀ ایران گام برداریم.
                                            13 فروردین ماه 1391
 
ایجاد جبهۀ ضد دیکتاتوری شرط اساسی برانداختن رژیم استبدادی "ولایت فقیه" است.

 توضیحی دربارۀ استراتژی برنامه حزب ما در مرحله کنونی تکامل جامعۀ ایران
در سند کار پایه سومین کنگرۀ حزب تودۀ ایران، در بهمن ماه 1370 گفته می شود: "جامعه ما نیازمند تحول عمیق برای تغییر ساختار حکومت در جهت دموکراتیز کردن کلیه شئون جامعه است."
چنانکه در سند کار پایه کنگره گفته می شود، در زمینۀ سیاسی شرط نخست تحول بنیادی برای پیشرفت جامعۀ ایران در وهلۀ نخست، پایان دادن به رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" برای پیشبرد اهداف دموکراتیک و تحقق شعار آزادی است و در عرصۀ اجتماعی-اقتصادی هموار کردن راه رشد اقتصاد ملی بقصد تامین سطح زندگی بهتر برای محرومان جامعه و دگرسازی فرهنگی از طریق درهم شکستن نظام آموزش کنونی در همه سطوح آن می باشد.
بنابراین استراتژی موردنظر برنامۀ حزب ما براندازی رژیم "ولایت فقیه" را شرط نخست نوسازی جامعه می داند. از این دیدگاه استراتژی در انطباق با برنامه حزب ما نه به معنی درپیش گرفتن سیاست رفرمیستی دنباله روی از بورژوازی بزرگ وابسته و اقدام عملی شرکت در انتخابات فرمایشی رژیم بمنظور تشکیل جبهه با نیروهای خیانت کار به اهداف انقلاب بهمن 57، از جانب محافل سازشکار تحت نام حزب تودۀ ایران بلکه به معنی طرد حاکمیت رژیم "ولایت فقیه" و پایان دادن به سلطۀ روحانیون حاکم برای ترقی و سازندگی کشور است. آنچه را که ما می خواهیم بر آن تاکید کنیم، مبارزه صحیح و اصولی در شرایط کار مخفی برای چنین تحولی در شرایط ویژه کشور، در شرایط گسترش بحران اقتصادی-اجتماعی و سیاسی در جامعه و تشدید تضادهای درونی جامعه و نارضایی مردم از رژیم علیرغم تمام فشارهای دستگاه های سرکوب و ترور و اختناق رژیم از سویی و اختلاف بی سابقه در گروه ها و جناح بندی های حاکمیت، تزلزل در صف نیروهای مذهبی حاکم و تضادهایی که به تضعیف رژیم و تلاشی آن از درون منجر خواهد گردید از سوی دیگر است که می تواند اهداف مورد نظر حزب ما را برآورده سازد.
در چنین شرایطی وظایفی که در برابر حزب ما و همۀ مبارزان انقلابی میهن ما قرار دارد عبارت است، کوشش در جهت تدارک عامل ذهنی یعنی احیای سازمان های غیر متمرکز درون کشور که بتواند با کار سازمانی و انقلابی خود در جریان تحول آتی جامعۀ ایران نقش افشاگری و نقش تجهیزکننده و سازمان دهندۀ مبارزات سیاسی و اجتماعی مردم را ایفاء نماید و به نتایج مطلوب برساند و از طرف دیگر مبارزه در راه تغییر رژیم را که عمده ترین وظیفه حزب ما و مبارزان انقلابی در مرحله کنونی است به پیش ببرد.
در این جهت برای تهیه زمینۀ براندازی رژیم که در خدمت به اهداف استراتژیک حزب ما است، رهنمود تدوین شده رفیق نورالدین کیانوری در این زمینه می تواند به مبارزان انقلابی یاری کند.
نکات اساسی این رهنمود را که باید برای سازماندهی حزبی در شرایط مخفی فعالیت در داخل کشور مورد توجه قرار دهیم و بکار بندیم چنین است.

برنامه حزب را بیاموزیم


رفیق نورالدین کیانوری


نکاتی دربارۀ وظایف عملی مبارزان انقلابی در ایران


اسناد و دیدگاه ها


 
1 – رفتن به میان مردم و برقراری ارتباط با توده ها
هر فرد انقلابی وظیفه دارد در محیط زندگی و کار خود، بدون آن که قیافه واقعی سیاسی و تشکیلاتی خود، یعنی وابستگی به حزب تودۀ ایران را برملا سازد، در کلیه تلاش های مردم دوروبر خود فعالانه شرکت جوید و در جریان این تلاش های مشترک، با پیگیری و گذشت و فداکاری خود، روحیۀ خدمت به خلق را آشکار نماید. روشن است که این شیوۀ عمل، اعتماد و محبت مردم را به جانب مبارز انقلابی جلب خواهد نمود. امری که خود سرمایه مهمی برای بسط مبارزات انقلابی و رهبری آن است.
در طی این تلاش های هر روزه است که می توان به بهترین وجهی عناصر مبارز را در میان مردم شناخت، افراد شرافتمند را از پرووکاتورهای ساواک تمیز داد، به مبارزان نزدیک شد، بهترین شان را برگزید و پس از یک دوره کار تربیتی مستقیم و غیر مستقیم آنها را به صفوف حزب دعوت کرد. تنها در این چارچوب است که به بهترین وجهی می توان امکانات کار علنی میان مردم را با کار انقلابی مخفی تلفیق کرد و فعالیت انقلابی را با حمایت توده ها از نظر دستگاه اختناق ساواک و پلیس پنهان نگه داشت. در شرایط تسلط اختناق سیاسی برای انقلابیون مجاز و ضروری است که از هرگونه امکانی برای برقراری بندهای ارتباط علنی و قانونی با توده های مردم استفاده کنند. وفاداری کامل و خدشه ناپذیر به اصول انقلابی مانع از آن نیست که انقلابیون در چارچوب امکانات قانونی در سازمان های صنفی و گروه بندی های اجتماعی که به شکلی از اشکال قشری از خلق را دربرمی گیرند، فعالانه شرکت جویند، حتی اگر رهبری این سازمان ها و گروه ها در دست عناصر شناخته شده وابسته به رژیم و سازمان اختناق آن باشد.
علیرغم کوشش نمایندگان رژیم این سازمان ها اکثرا می توانند – البته در مقیاس معین و محدود وسیلۀ اعمال فشار از طرف توده ها برای احقاق حق خود گردند. در همین مقیاس معین و محدود است که افراد انقلابی می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم از راه تماس و راهنمایی عناصری که به زور به این سازمان کشانده می شوند، درجهت خواست های خلق عمل کنند و از راه مخفی غیرمستقیم و یا علنی در چارچوب امکانات، نظریات درست را بین شرکت کنندگان پخش نمایند. آنان را به لزوم مبارزات فعالانه تر و پیگیرتر دعوت و تشویق کنند و در مراحل رشد امکانات و فعالیت، مبارزه آنان را تجهیز نمایند و در نبرد به پیش ببرند.
در این زمینه بخصوص باید لزوم توجه همه جانبه به تلفیق امکانات کار مخفی و کار علنی را یادآوری کنیم.
برای انقلابیون امکانات وسیعی برای تماس غیرمستقیم و یک جانبه با مردم وجود دارد که در هر حال باید آن را به منظور خنثی کردن فعالیت شبکه شناسایی و تعقیب ساواک به دقیق ترین شکل مورد استفاده قرار داد. با تهیه یک تراکت، به طوری که شکل و محتوای آن راهنمایی برای ساواک، برای پی بردن به هویت تهیه کننده نباشد و رساندن آن به افراد موثر و با نفوذ و مبارز در یک واحد کار (کارخانه، کارگاه، مدرسه، دانشگاه، اداره و موسسه) و یا در یک سازمان اجتماعی مانند اتحادیه کارگران و دانش آموزان و دانشجویان و غیره می توان به میزان زیادی کار افشاگری، تهییج و تجهیز را انجام داد. در مورد رساندن یک تراکت باید از همه امکانات و راه هایی که کسی را به خطر نیاندازد استفاده نمود.
2 – پخش نظریات حزب میان توده های وسیع مردم
جلب اعتماد مردم و در درجه اول طبقه کارگر به صحت راهی که حزب ما برای رسیدن به استقلال واقعی و کامل به آزادی و زندگی بهتر پیشنهاد می کند، به منظور احیاء وسیع سازمان های حزب ما، اهمیت تعیین کننده دارد. برای این جلب اعتماد رساندن پیگیر صدای حزب از لابلای هزاران بوق و کرنای کر کننده تبلیغات دشمن و مخالفان به گوش مردم ضرورت درجه اول را حائز است.
هر مبارز انقلابی در ایران می تواند حتی تنها به تناسب امکانات عملی و فنی خود در این زمینه فعالانه شرکت کند و سهم قابل توجهی را به عهده گیرد.
هر مبارز انقلابی می تواند بر پایۀ نظریات عمومی حزب تراکت های کوچک مخفی دربارۀ مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و محلی به منظور افشاگری عوامفریبی های رژیم و یا رسوا ساختن تفرقه اندازان رنگارنگ داخل صفوف خلق و یا به منظور دعوت مردم به مبارزه و راهنمایی آنان تهیه کند و پخش نماید.
3 – احیاء تشکیلاتی سازمان حزب
حلقۀ نهایی همۀ این فعالیت ها احیاء سازمان حزب در ایران است. در این زمینه باید از ایجاد اولین هسته های محکم از مبارزان آگاه، پیگیر، کاردان، کاربر و فداکار آغاز کرد. باید آن انقلابیونی را که به هدف های عالی حزب معتقدند و در راه تحقق آنها حاضر به فداکاری هستند و به اندازه کافی به هنر مبارزه با پلیس آشنایی دارند و می توانند با رعایت کامل اصول کار مخفی در شرایط اختناق با جسارت به میان مردم بروند و همراه آنها مبارزه کنند، در شبکه مخفی حزب متشکل ساخت. در این زمینه باید به همه جوانب کار سازمانی مخفی با حداکثر مسئولیت انقلابی برخورد کرد و حداکثر شور و جسارت انقلابی را با حد اعلای احتیاط انقلابی توام نمود. همیشه کیفیت را بر کمیت برتری داد و از هرگونه شتاب و خوش باوری پرهیز کرد. مهم ترین و پرمسئولیت ترین بخش ایجاد سازمان مخفی حزبی برگزیدن و دعوت افراد جدید به صفوف حزب است. این کار تنها براساس شناسایی شخصی طولانی و تجربه و اعتماد شخصی دربارۀ صلاحیت فرد جدید با توجه به مجموعه خصوصیات اخلاقی و اجتماعی آن فرد، می تواند با موفقیت انجام گیرد.
در مرحله کنونی احیاء سازمان های حزب باید از ایجاد سازمان وسیع و به هم پیوسته اجتناب کرد و به ایجاد گروه های کوچک جداگانه و مستقل توجه نمود. در داخل هر گروه باید ارتباط افراد با درنظرگرفتن کلیه ضروریات کار مخفی و محدود کردن خطر احتمالی تنظیم شود. شبکه ای از سلول های کوچک، که در آن آشنایی افراد برای تامین به هم پیوستگی شبکه به حداقل لازم تقلیل داده شود، بهترین شکل سازمانی است.
درصورت انتخاب صحیح افراد مبارز، اعتماد متقابل به میزان زیادی می تواند جانشین آشنایی های غیر لازم گردد. باید به این اصل توجه کرد که در سازمان مخفی اطلاع هر فرد از مسایل سازمانی حزب تا آنجا جایز است که برای اتخاذ تصمیم حزبی ضرورت حتمی دارد. در هر واحد حزبی باید همیشه احتمال دستبرد دشمن را در نظر گرفت و ارتباطات را طوری تنظیم کرد که درصورت چنین دستبردی موقعیت دشمن به حداقل ممکن محدود شود. برخورد افراد یک سلول حزبی و انجام هر کار حزبی مخفی باید به حد اعلا صورت طبیعی و عادی داشته باشد. به طوری که کوچک ترین سوءظنی در محیط اطراف خود بوجود نیاورد.
در مرحله کنونی باید از پیوستن گروه ها به یکدیگر جداً اجتناب کرد. در این زمینه باید هرگونه کنجکاوی درمورد گروه های احتمالی دیگر مبارزه نمود. در مرحله کنونی ایجاد و حفظ گروه های کوچک، فشرده و مستقل یگانه ضامن موفقیت است. گروه حزبی باید برای خود برنامه مشخص فعالیت حزبی تنظیم کند که مهمترین نکات آن عبارت است از: بالا بردن معلومات سیاسی و تئوریک افراد گروه از راه خودآموزی پیگیر، برقراری و تحکیم بندهای ارتباط با مردم از راه شرکت فعال در مبارزات روزمره توده ها، کوشش در پخش نظریات حزب درمیان مردم ازهمۀ راه هایی که در بخش دوم یادآوری شد و راه های ابتکاری دیگر. این بود خطوط کلی آن رشته از وظایف فوری که در مقابل هر فرد و گروه انقلابی واقعی در ایران قرار گرفته است.
حزب ما با درک شرایط موجود در کشور و تناسب نیروها و نیز ضرورت بهره گیری از همۀ امکانات پایان دادن به سلطۀ روحانیون حاکم و طرد حاکمیت رژیم را ضرور می داند. ما معتقدیم از طریق سازماندهی، تجهیز و بسیج توده ها می توان در جهت تغییر ساختار حاکمیت گام اساسی به پیش برداشت.   
 
مبارزان توده ای!
كشور ما در شرايط حساس و وضع فوق العاده ای قرار دارد. در اين اوضاع متلاطم برای پيشبرد امر تودهٔ مردم در هسته های حزبی متشكل شويد.

از ایران چه خبر
دربارۀ وضع ایران باید خاطرنشان ساخت رژیم استبداد مذهبی "ولایت فقیه" کشور را در منجلاب عمیق ورشکستگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی فرو برده است. سران مرتجع رژیم و نیروهای مذهبی حاکم به سرکردگی خمینی، با خیانت به اهداف انقلاب بهمن و با توسل به شیوه سرکوب سرنوشت کشور را تابع منافع کلان سرمایه داران و بزرگ زمینداران و تجار غارتگر کرد و بدینسان نقدینگی عظیمی را در دست مشتی بازرگان و سرمایه داران غارتگر متمرکز ساخت و روند تشدید جامعه به دو قطب، صاحبان ثروت و محرومان جامعه را تشدید کرد.
در حال حاضر مسایل و تضادهایی که در جامعه مطرح است بمراتب حادتر از مسایل و تضادهای سال های پیش است. رژیم حاکم تضادهای سیاسی و اجتماعی را که طی چند دهه حل نشده و همچنان در جامعه باقی مانده، هر چه بیشتر تشدید می کند و کشور را به یک بحران عمومی سوق می دهد.
مردم کشور ما خواهان زندگی بهتر هستند. ولی رژیم قادر به تحقق خواسته هایشان نیست. از آنجایی که اصل "ولایت مطلقه فقیه" به نحوی که در قانون اساسی رژیم ذکر شده است با حق مردم در تعیین سرنوشت خود تباین اساسی دارد. در نتیجه شکاف و تقابل میان مردم و رژیم خودکامه مذهبی را تشدیدکرده واین خود منشاء نارضایی و نفرت عمومی مردم را از حاکمیت کنونی رژیم یعنی کلان سرمایه داران و بزرگ زمین داران و در راس آنها روحانیون حاکم فراهم کرده است.
 قدرت دولتی در کشور، عملاً به صورت استبداد مطلق و تمرکز کلیۀ اختیارات قوای سه گانه در دست گروه قلیلی از روحانیون حاکم به سود منافع بازرگان بزرگ و صاحبان سرمایه های کلان غارت شده اعمال می گردد. رژیم مذهبی قرون وسطایی "ولایت فقیه" به دلیل ساختار سیاسی بشدت عقب مانده به سدی بازدارنده دربرابر رشد نیروهای مولده کشور و نیز در تضاد آشکار با آزادی و دموکراسی در کشور ما تبدیل شده است.
تشدید اختلاف میان گروه بندی ها و جناح های عمده در هرم حاکمیت و پیرامون آن نشانگر عدم ثبات رژیم می باشد. بویژه علیرغم گفتۀ خامنه ای ولی فقیه در جریان برگزاری انتخابات مجلس سال 1390 رژیم مبنی بر خواست ارائه لیست واحد انتخاباتی تحت حمایت جامعتین که به جامعه روحانیت مبارز تهران، (اکثر دست اندرکاران معمم رژیم عضو آن می باشند) و "جامعه مدرسین حوزه علمیه قم" مشهورند در عین حال این توصیه "ولی فقیه" تحقق نیافت و در شهرستان ها بیش از 60 لیست انتخاباتی و در تهران 24 لیست انتخاباتی از طرف گروه ها و دارودسته های مذهبی اعلام شد که این خود نشانگر ژرفای اختلاف میان جناح های عمده در حاکمیت است و در این میان دو جبهه از جناح بندی های نیروهای مذهبی در حاکمیت بنام های "اصول گرا" و "پایداری" برنده نهایی خیمه شب بازی انتخابات رژیم شدند.
رژیم "ولایت فقیه" از نظر ساختار سیاسی رژیمی است غیرمنسجم، ناهمگون و سراپا تضاد. در این رژیم دوگانگی و چندگانگی ارگان های اقتصادی، سیاسی، نظامی، همراه با تضادها و اختلافات شخصی، حول محور منافع روحانیون حاکم از سویی و تضاد میان بخشی از نیروهای متمرکز در دستگاه های دولتی با "ولایت فقیه" از سوی دیگر، وضعیتی را بوجود آورده که مانع از هرگونه عمل متعادل در دستگاه دولتی می شود.
البته اختلافها در هرم حاکمیت بازتاب تضادها و مبارزه نیروها دربطن جامعه است. درواقع هر یک از جناح ها، گروه های اجتماعی ویژه ای پشت سرخود دارند و هر یک از آنها نیز برای دستیابی به اهداف معین اقتصادی-سیاسی مبارزه می کنند. بنابراین بدون تامین این منافع اختلافات موجود کماکان ادامه خواهد داشت.
عدم تمکین رئیس جمهور رژیم درقبال حکم حکومتی "ولی فقیه" در قضیه برکناری وزیر اطلاعات و خواست تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی از جانب وی و حضور در مجلس و بحث و جدل با نمایندگان مجلس نمونه دیگری از درماندگی در حل مسایل رژیم و تشدید تضادها در حاکمیت را آشکار ساخت.
ادامۀ وضع کنونی جامعه را فلج کرده است و تردیدی نیست که با تشدید تحریم های نفتی در تابستان 1391 این تضادها بیش از گذشته رژیم را به ورطه فروپاشی سوق خواهد داد.
بنابراین وظیفه ماست در این شرایط بغرنج که کشورما دچار بحران عمیق ساختاری است و گرانی و بیکاری و فقر جامعه را فرا گرفته است، با تحلیل دقیق تناسب نیروها در داخل کشور برای تعیین شعارهای مرحله ای و طرق تحقق بخشیدن به آنها تلاش کنیم. 
رفقا و دوستان گرامی!
نشریه "مردم" ارگان تبلیغی و ترویجی حزب تودۀ ایران را در کشور پخش نمائید. پخش و تکثیر "مردم" در ایران یک وظیفه انقلابی است.