۱۳۹۴ آذر ۴, چهارشنبه

 شماره 22 ، 30 آبان ماه 1394
بیانیه حزب توده ایران
دربارۀ تهاجم امپریالیست‌ها و ارتجاع منطقه به خاک سوریه

برافروختن آتش جنگ در سوریه از طرف امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا و همدستانش نه تنها ماهیت سیاست جنگ‌افروزانه امپریالیسم1 را نشان می‌دهد بلکه خصلت تجاوزکارانه و استثمارگر امپریالیسم جهانی را کاملا برملا می‌کند.
اگر در طول سال‌های پس از جنگ دوم جهانی کودتای نظامی ابزار مداخله امپریالیسم آمریکا در کشورهای در حال رشد بود. پس از وقوع فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی این ابزار به شیوه‌های توطئه‌گرانه امپریالیستی و گردآوری و تجهیز نیروهای مزدور و عوامل سرسپرده برای زیر علامت سوال بردن اصل حق حاکمیت ملل و درهم شکستن مقاومت نیروهای مدافع استقلال و حق حاکمیت ملی در کشورهای جهان و هجوم نظامی به کشورهای دارای حق حاکمیت ملی تغییر کرده است.
در چنین شرایطی، برخورد طبقاتی در ارزیابی رویدادهای سیاسی جهان و تحلیل عینی وضع مشخصی که در این یا آن کشور پدید می‌آید، حائز اهمیت جدی است.
یک بررسی کوتاه نشان می‌دهد عاملی که امکانات نیروهای تجاوزکار امپریالیستی را برای مداخلات در کشورهای یوگسلاوی، عراق، لیبی، سوریه فراهم کرد. تغییر تناسب نیرو در عرصۀ بین‌المللی است.
پیامد فروپاشی اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی در اروپا شرقی، شرایط مساعد را نیز برای حملات هوایی جنایت‌بار پیمان تجاوزکار "ناتو" به یوگسلاوی فراهم آورد که در نتیجۀ آن، یوگسلاوی به پنج کشور کوچک صربستان، مقدونیه، کروات، بوسنی و کوزوو تقسیم گردید. پس از تهاجم نظامی امپریالیستی به یوگسلاوی که با حملات هوایی پیمان نظامی "ناتو"، مدت 40 روز این کشور آماج بمب و موشک قرار می‌گیرد.
خصلت تجاوزگر و استثمارگر امپریالیسم جهانی وقتی آشکارتر می‌شود که امپریالیست‌ها بمنظور تصاحب منابع زیرزمینی لیبی به این کشور از طریق حملات هوایی پیمان تجاوزکار "ناتو" و دستجات مزدور تهاجم می‌کنند و مردم لیبی را به خاک و خون می‌کشند تا دسائس و توطئه امپریالیستی برای تصاحب و غارت منابع زیرزمینی و تقسیم این کشور انجام گیرد. اکنون در لیبی به علت نزاع‌های مسلحانه میان گروه‌ها و دستجات مختلف، این کشور فاقد حکومت مرکزی است.
اینها جزیی از اجرای نقشه امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا برای تجاوز به کشورهای در حال رشد و تقسیم این کشورها به چند کشور است. طبق این نقشه در خاورمیانه 14 کشور ایجاد می‌شود. اکنون عراق میدان اعمال این سیاست امپریالیستی است و می‌بینیم کشور عراق به سه قسمت کُرد، شیعه، سنی تقسیم شده است.
در شرایط تجاوز پیمان نظامی "ناتو" به یوگسلاوی و سپس به لیبی که نیروهای راست ارتجاعی رژیم این کشورها را در دست گرفتند. در این ارتباط جمهوری فدراتیو روسیه و جمهوری خلق چین با اینکه در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای حق وتو می‌باشند نه فقط مانع از هجوم امپریالیسم و پیمان نظامی "ناتو" به یوگسلاوی و لیبی نشدند بلکه در موضع‌گیری جهانی‌شان با مواضع بیطرفی و اتخاذ رای ممتنع در شورای امنیت سازمان ملل زمینه برای یکه تازی امپریالیسم و هجوم پیمان نظامی "ناتو" به یوگسلاوی و لیبی مساعد شد.
باین ترتیب پس از تجاوز به لیبی نقشۀ تهاجم امپریالیسم و پیمان نظامی "ناتو" به خاک سوریه آغاز شد و در پی آن امپریالیست‌ها برای پیاده کردن این نقشه دست بکار شدند تا رژیم حاکم در سوریه را سرنگون سازند و آن کشور را به چند قسمت تقسیم کنند. امپریالیست‌ها برای رسیدن به هدف‌های خود ده‌ها هزار عناصر ماجراجو و عوامل ارتجاع را از جهت پول و سلاح و آموزش نظامی برای ایجاد جنگ در سوریه بکار گرفتند و با گسترش دامنۀ جنگ و دست زدن به هر شیوه جنایتکارانه بویژه جنگ تخریبی برای براندازی حکومت کنونی در سوریه عمل کردند. اکنون بیش از 70 درصد خاک سوریه میدان عملیات مزدوران تروریست است.
در شرایط کنونی دولت روسیه علیرغم مواضع و روش قبلی خود در قبال مداخلات تجاوزکارانه نظامی امپریالیسم و پیمان نظامی "ناتو" به یوگسلاوی و لیبی، در برابر تلاش امپریالیست‌ها در روش دیپلماسی و متد کار بین‌المللی خود تجدیدنظر به عمل آورده و در برابر هجوم امپریالیستی به سوریه در جهت دفاع از منافع خود به حمایت از این کشور برخاسته است.
روشن است که سوریه در شرایط دشوار تحریم و محاصره اقتصادی و فشار همه جانبۀ امپریالیسم جهانی بویژه مداخلات تجاوزکارانه نظامی نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی ممکن نبود بدون کمک نظامی و حمایت سیاسی و اقتصادی روسیه به مقاومت ادامه دهد. اگر قدرت نظامی روسیه نبود، امپریالیست راحت رژیم سوریه را ساقط می‌کرد. ظهور این پدیده در تناسب نیرو در صحنۀ جهانی و در محیط سیاسی متشنج منطقه خاورمیانه در شرایطی انجام می‌گیرد که امپریالیسم آمریکا با اهرم فشار نیروهای سیاه ارتجاعی در منطقه خاورمیانه و میدان دادن به آنها برای تجاوز به عراق و سوریه و حتی ایران در جهت رسیدن به هدف‌های خود عمل می‌کند تا کشورهای این منطقه را به تمکین وادار سازد. با این که پیمان نظامی ورشو منحل گردیده است علیرغم این انحلال پیمان نظامی "ناتو" از لحاظ افزایش تعداد کشورهای عضو بزرگتر شد، و آمریکا با پرداخت 300 میلیارد دلار در سال این پیمان تجاوزکار را تقویت مالی می‌کند.
امپریالیسم آمریکا برای برتری قدرت نظامی با استقرار موشک‌های اتمی در اروپا، فشارهای سیاسی و نظامی و اقتصادی خود را متوجه روسیه و از طریق پیمان نظامی جنوب شرق آسیا (سیتو) در دریای جنوب چین و اقیانوس آرام متوجه چین ساخته است و می‌خواهد روسیه و چین را به دنباله‌رو مطیع خود وادار کند. ولی واکنش روسیه در سال 2008 در ارتباط با توطئه و مداخله امپریالیسم آمریکا در گرجستان و سپس اوکراین و سوریه و نیز پیشنهاد روسیه دربارۀ آمادگی و همکاری با عراق و افغانستان برای دفع عملیات نظامی نیروهای ارتجاعی و تروریست در این دو کشور در پاسخ مطامع امپریالیسم بویژه در منطقه خاور نزدیک و میانه، توطئه‌های استیلاجویانه امپریالیسم آمریکا را برملا ساخته است.
امروز دیگر روشن است که دسائس و توطئه‌های امپریالیستی به عنوان استقرار نظم نوین جهانی یعنی منافع اقتصادی انحصارهای نظامی- صنعتی امپریالیستی و نیز اجرای حقوق بشر علیه رژیم‌های دیکتاتوری، تزویر و ترفند امپریالیسم برای مداخله در کشورهای منطقه و جهان در جهت پایمال کردن حق حاکمیت ملل مندرج در قوانین سازمان ملل متحد و تحمیل نظام غارتگرانۀ استعمار نو بر کشورهای رشد یابنده است.
_____________________________________________
1)   امپریالیسم عبارت از سیستم جهانی اسارت مالی و تسلط غارتگرانه سرمایه‌داری در مرحلۀ انحصار امپریالیستی و استعمار نو است که از جانب کشورهای امپریالیستی بر میلیاردها مردم سراسر جهان اعمال می‌گردد.

پایدار باد همبستگی جهانی با مردم سوریه در برابر تجاوز امپریالیسم و ارتجاع منطقه

توطئه برای براندازی رژیم سوریه
در اوایل دهۀ هشتاد گروه‌های اسلامی در سوریه که علیه تحولات مترقی مبارزه می‌کردند درصدد بودند رهبران این کشور را که از سیاست پیگیر ضد امپریالیستی به سود وحدت و همبستگی اعراب در راه آزادی سرزمین‌های اشغالی پیروی می‌کردند، اقدامات تروریستی بعمل آوردند. پس از شکست این توطئه در حالی که رهبران این کشور به حق خواستار تخلیه اراضی اشغالی از جانب اسرائیل بودند و بر این خواست تاکید می‌کردند. آمریکا و اسرائیل به این درخواست تن در ندادند و بدنبال آن امپریالیسم آمریکا و متحدانش سوریه را از همه طرف زیر فشار و مداخله نظامی قرار دادند و مداخلات امپریالیستی برای ساقط کردن رژیم سوریه شدت گرفت.
باین ترتیب، دست‌اندرکاران توطئه امپریالیستی با تبلیغات اسلامی به صورت دامن زدن به تعصبات مذهبی در جهت تحریک جوانان متعصب ناآگاه در کشورهای اروپا علیه حکومت سوریه، امکان لازم را برای اعزام آنان و ماجراجویان حرفه‌ای در کشورهای مسلمان فراهم کردند تا با بهره‌گیری از این نیروها و دامن زدن به تشنجات اجتماعی و ایجاد جنگ داخلی در سوریه زمینه را برای توطئه امپریالیستی آماده سازد و در این ارتباط به نیروهای سیاه ارتجاعی در "جبهه حکومت اسلامی عراق و شامات" امکان دادند تا عملا علیه سوریه اقدام کرده و مناطقی را در شمال عراق و شمال شرق سوریه برای ناتوان ساختن جمهوری عربی سوریه در اختیار این جنایتکاران گذاشتند.
در ارتباط با گسیل مزدوران و دخالت نیروهای مزدور به کمک دولت‌های ارتجاعی منطقه برای خرابکاری و اقدام مسلحانه سازمان یافته در سوریه، باید گفت که آموزش این نیروها در پایگاه‌های نظامی "ناتو" در ترکیه انجام می‌گیرد و سلاح و مهمات در اختیار آنها گذاشته می‌شود تا با ایجاد جنگ داخلی زمینه را برای هدف‌های استراتژیک امپریالیسم آماده سازند. دستجات و گروه‌های تروریست در جنگ علیه سوریه از طریق خاک ترکیه به مثابه پایگاه پشت جبهه سلاح جنگی و مهمات می‌گیرند. بدینسان ترکیه عضو پیمان نظامی "ناتو" نقش بسزایی در حمایت از گروه‌ها و دستجات تروریست بعهده داشته و منبع خطرناک ایجاد تشنج در منطقه شده و با حملات هوایی، نیروهای کُرد در سوریه و نیز نیروهای کُرد ترکیه را در خاک عراق بمباران می‌کند و امنیت کشورهای سوریه و عراق را در معرض تهدید و تجاوز قرار می‌دهد.
در تهاجم نیروهای گسترده به سوریه دستجات و گروه‌های مختلف شرکت دارند. به طور کلی می‌توان عمده‌ترین آنها را بدین‌سان بیان کرد.
"جبهه اسلامی النصر" که بزرگترین گروه‌بندی‌ها است از حمایت آمریکا و پیمان نظامی "ناتو" و عربستان سعودی برخوردار است و از آمریکا و پیمان نظامی "ناتو" کمک مالی و سلاح و مهمات دریافت می‌دارد. گروه‌های ناسیونالیست تحت عنوان "ارتش آزاد سوریه" که با حمایت آمریکا و پیمان نظامی "ناتو" در جبهه براندازی علیه دولت سوریه عمل می‌کند. نیروهای ارتجاعی در "جبهه حکومت اسلامی عراق و شامات" که روابط نزدیکی با عربستان سعودی و قطر و شیخ نشین‌های عربی خلیج فارس دارند. کمک مالی و سلاح و مهمات از آنها دریافت می‌دارند و عملیات نظامی این نیروها را افسران ارتش رژیم صدام حسین رهبری می‌کنند.
این نیروهای ارتجاعی در "جبهه حکومت اسلامی" هنگام عملیات خود در شمال عراق و سوریه با توسل به شیوه‌های وحشیانه مانند سوزاندن کتابخانه‌ها، تخریب موزه‌ها، غارت بانک‌ها، کشتن انسان‌های بی‌گناه که موافق آنها نباشد رعب و وحشت وسیعی در توده مردم بوجود آورد.
عملکرد نیروهای ارتجاعی در "جبهه حکومت اسلامی عراق و شامات" زیر شعار پرچم سیاه الله، رسول، محمد در جهت اجرای تعالیم اسلامی با استناد به قرآن و سنت اسلام بر پایۀ شریعت اسلام است و تروریسم مهم‌ترین ابزار مبارزه سیاسی را تشکیل می‌دهد. و در این زمینه تخریب ابنیه و آثار تاریخی دوران قبل از اسلام در عراق و سوریه و اجرای مجازات اسلامی، قساوت و کشتن مسیحیان، علویان، شیعیان، ایزدی‌ها، شیطانی‌ها، طاوسی‌ها و دراویش بخشی از عملکرد جنایتکارانه "جبهه حکومت اسلامی" را آشکار می‌سازد.
در این ارتباط باید یادآور شد که پس از موافقت محافل حاکمه آمریکا با شرکت نیروهای ارتجاعی در "جبهه حکومت اسلامی عراق و شامات" در جنگ علیه سوریه. نیروهای "جبهه حکومت اسلامی"، ماموریت یافت حوزه عملیات خود را از مناطق سنی‌نشین شرق عراق به شمال عراق و شمال شرق سوریه منتقل سازد. در عین حال که دولت‌های عراق و ایران خواستار اقدام آمریکا در جهت مقابله با این نیروها بودند. ولی دولت آمریکا به خواست دولت‌های عراق و ایران وقعی نگذاشت. به این ترتیب علیرغم خواست دولت‌های عراق و ایران "جبهه نیروهای حکومت اسلامی"، بی پروا واحدهای نظامی خود را با ساز و برگ نظامی و 30 هزار افراد مزدور و ماجراجو به شمال عراق فرستاد و منابع نفت و تاسیسات نفتی در شمال عراق و شرق سوریه به دست این نیروها افتاد و به دنبال آن مانند سال‌های تحریم رژیم صدام حسین به صدور و فروش نفت ارزان قیمت از طریق ترکیه روزانه مبلغ1,4  میلیون دلار به واسطه‌ها و دلال‌های نفت در ترکیه نفت بفروشند.
ما اکنون شاهد دسائس و توطئه‌های امپریالیسم و همدستانش در منطقه خاور نزدیک و میانه هستیم.
درواقع ویژگی مهم لحظه کنونی سیاست جهانی در همین توطئه‌ها و مداخلات تجاوزکارانه نظامی امپریالیستی و ارتجاعی است.
در اجلاس سازمان ملل که در اکتبر 2015 برگزار شد، دولت روسیه برای مقابله با نیروهای تروریست پیشنهادهایی را در جهت همکاری با کشورهای منطقه و حتی آمریکا در زمینۀ برخورد با تروریست مطرح می‌نماید و بر پایه این پیشنهادها با حملات هوایی علیه نیروهای مداخله‌گر و تروریست در سوریه، پشتیبانی خود را در حمایت از دولت سوریه اعلام می‌کند.
در برابر این اقدام روسیه، امپریالیسم آمریکا 50 تن جنگ‌افزار در حمایت از نیروهای تروریست در اختیار این نیروها قرار می‌دهد که نشانگر ماجراجویی سیاست خارجی آمریکا در ادامه جنگ برای براندازی دولت سوریه است.
با درنظرگرفتن هویت حاکمیت کنونی روسیه که در سمت‌گیری‌های سیاسی خود از نظام منحط سرمایه‌داری دفاع می‌کنند و نیز در حالیکه نظام سوسیالیستی در روسیه مستقر نمی‌باشد و تسلط مافیا بر ارگان‌های دولتی حاکم است. ولی با این وجود امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا می‌کوشد با بهره‌گیری از همه امکانات سیاسی- اقتصادی و نظامی و حتی تحریم و محاصره اقتصادی به سود منافع اقتصادی خود، روسیه را از میدان سیاست جهانی و بویژه در منطقه خاور نزدیک و میانه خارج سازد.
چنین است موضع‌گیری‌های محافل حاکمه آمریکا و روسیه که بیانگر دو برخورد متضاد در مسائل سیاسی جهانی است.
اکنون پنج سال است که در سوریه بر اثر مداخله نظامی امپریالیستی و ارتجاعی جنگ ادامه دارد. واضح است که تهاجم نظامی نمی‌توانست در چارچوب کشور سوریه محدود بماند. این تهاجم سراسر منطقه را به کام جنگ سوق می‌دهد. لذا مداخله امپریالیستی می‌تواند خطر جنگ جهانی را پدید آورد.
اینک تهاجم امپریالیست‌ها و ارتجاع منطقه جنبۀ بین‌المللی پیدا کرده است و ازمحدوده کشور سوریه فراتر رفته و 300 گروه مزدور از 80 کشور در این جنگ شرکت دارند. قبل از تهاجم نظامی به سوریه در حالی که جمعیت این کشور 22 میلیون نفر بود. طی این پنج سال جنگ بیش از 12 میلیون نفر از مردم بلا دیده سوریه به کشورهای هم‌جوار مانند لبنان، اردن، عراق، ترکیه نقل مکان کرده‌اند.
اکنون پیامد تهاجم به سوریه فاجعۀ آوارگان جنگ و بحران ناشی از آن را در اروپا نمایان ساخته است. در شرایطی که امپریالیسم جهانی با مداخله مستقیم در تلاش است حق حاکمیت ملی سوریه را پایمال سازد و با مستقر ساختن رژیم دست‌نشانده به راه سازش با اسرائیل بکشاند و بحران لبنان را به سود اسرائیل حل کند.
حزب توده ایران از دفاع عادلانه حزب کمونیست سوریه از جمله میهن‌پرستان و مردم شرافتمند سوریه و رهبران این کشور که در برابر تهاجم امپریالیست‌ها و نیروهای ارتجاعی منطقه از استقلال و حق حاکمیت ملی میهن خود مدافعه می‌کنند پشتیبانی می‌کند و کامیابی مردم سوریه را در پیکار بحق و عادلانه‌‌شان علیه استعمار امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی آرزومند است.


برقرار باد صلح پایدار برای تامین امنیت همه خلق‌های جهان