۱۳۹۴ اسفند ۱, شنبه

اطلاعیه حزب  توده ایران دربارۀ انتخابات مجلس در اسفندماه 1394
       هم اکنون مبارزه‌ای سخت در صحنۀ اجتماعی‌ -‌ سیاسی ایران میان دو جناح عمده برای بدست گرفتن حاکمیت انحصاری در جریان است. این مبارزه نشانگر اختلاف عمیق میان جناح‌های عمده در هرم حاکمیت است که بازتاب تضاد عمده جامعه یعنی اصل "ولایت فقیه" و مبارزه نیروها در بطن جامعه است.
اکنون در عرصۀ  سیاسی کشور بالا گرفتن اختلاف در جناح‌ بندی‌های حاکمیت را بر سر انتخابات مجلس و عملکرد شورای نگهبان رژیم در حذف نیروهای سیاسی مخالف که زیر پوشش احکام اسلام عمل می‌کند، آشکارا می‌توان مشاهده کرد.
حزب توده ایران در شرایط کنونی امیدوار است مردم میهن ما که خواهان آزادی و دموکراسی و ترقی ایران و تامین عدالت در کشور می‌باشند، موفق شوند با رد صلاحیت حامیان "ولی فقیه" در لیست کاندیدهای انتخاباتی "اصول گرایان" و لیست کاندیدهای "خبرگان" که دست‌اندرکاران معمم رژیم از جمله احمد جنتی، محمد یزدی و مصباح یزدی در آن هستند، و عملاً این رد صلاحیت بمعنای نفی رژیم استبداد مذهبی قرون وسطایی "ولایت فقیه" است، جامۀ عمل بپوشانند و دیو استبداد "ولایت فقیه" را از سر راه ترقی و تکامل جامعه ایران بردارند و راه را در جهت طرد رژیم استبدادی مذهبی "ولایت فقیه" یعنی جدایی دین از حکومت هموار سازند.
                                                              حزب توده ایران
                                                             30 بهمن ماه 1394