۱۳۹۵ اسفند ۲۶, پنجشنبه

اسفند 1395

در اینجا شعر آرش کمانگیر با صدای سراینده آرش سیاوش کسرایی شاعر خلقی میهن ما که بخاطر تیرباران و شهادت خسرو روزبه قهرمان ملی ایران سروده است به سمع شما میرسد.